extron smp 352
2.4.2020
Yksi ylei­sim­min käy­te­tyis­tä vi­deo­koo­de­keis­ta suo­ra­tois­toon ja tal­len­nuk­seen, H.264: ää käytetään useissa so­vel­luk­sis­sa, kuten Blu-ray-levyt, YouTube, DVB-lähetys, kaa­pe­li­te­le­vi­sio­pal­ve­lut, vi­deo­neu­vot­te­lut, etä­val­von­ta ja di­gi­taa­li­set opasteet
dali digidim helvar
2.4.2020
Ohjaa va­lais­tus­ta, pi­men­nys­ver­ho­ja, val­ko­kan­gas­ta esi­tys­tek­nii­kan avulla
extron nav av-over-ip
1.4.2020
Kumpi on parempi, HDBaseT vai AV-over-IP? Tar­vi­taan­ko ku­va­mat­rii­se­ja enää?
KUNTA-AV%20LOGO-me.png

Yh­teys­tie­dot

KUNTA-AV


info@kunta-av.fi

kunta-av.fi


Ritalankatu 31

33400 Tampere

© Coaxial  OY 2020