extron smp 352
2.4.2020h264, extron, mpeg-4

H264

Yksi ylei­sim­min käy­te­tyis­tä vi­deo­koo­de­keis­ta suo­ra­tois­toon ja tal­len­nuk­seen, H.264: ää käytetään useissa so­vel­luk­sis­sa, kuten Blu-ray-levyt, YouTube, DVB-lähetys, kaa­pe­li­te­le­vi­sio­pal­ve­lut, vi­deo­neu­vot­te­lut, etä­val­von­ta ja di­gi­taa­li­set opasteet

Mikä on H.264?

H.264 on videon pakkaamisen standardi, joka tunnetaan myös nimellä MPEG-4 Part 10 tai MPEG-4 AVC. Sen on kehittänyt ITU-T-vi­deo­koo­daus­asian­tun­ti­ja­ryh­mä (VCEG) yhdessä ISO / IEC-liikkuvan kuvan asiantuntijaryhmän (MPEG) kanssa, ja se on yhteisen videoryhmän (JVT) kutsun kumppanuuden tulos. H.264 luotiin tarjoamaan te­rä­vä­piir­to­so­vel­luk­siin soveltuvaa videon laatua pienemmällä bittinopeudella kuin mitä käytetään MPEG-2: ssa, joka on DVD-kirjoittamisessa käytetty pakkausstandardi, ja se tarjoaa samanlaisen videonlaadun 30-50% pienemmällä bittinopeudella.

Missä H.264: tä käytetään?

Yksi yleisimmin käytetyistä videokoodekeista suoratoistoon ja tallennukseen, H.264: ää käytetään useissa sovelluksissa, kuten Blu-ray-levyt, YouTube, DVB-lähetys, kaa­pe­li­te­le­vi­sio­pal­ve­lut, videoneuvottelut, etävalvonta ja digitaaliset opasteet. H.264-pakkaus antaa mahdollisuuden katsella videoita suositusta palvelusta, kuten YouTube, millä tahansa tietokoneella, älytelevisiolla tai mobiililaitteella. Sitä käytetään monissa vi­deo­neu­vot­te­lu­rat­kai­suis­sa, jolloin maantieteellisesti hajautetut ihmiset voivat muodostaa yhteyden ja tehdä yhteistyötä ilman vaivaa ja matkakustannuksia. H.264-pakkausta käytetään myös yleisesti digitaalisissa opas­tuks­so­vel­luk­sis­sa, houkuttelemalla ja houkuttelemalla asiakkaita etäpaikoille uusimmalla, dynaamisella sisällöllä.

H.264 tallennusta ja toistoa varten

H.264: ssä käytetty tehokas pakkaus vähentää huomattavasti tal­len­nus­vaa­ti­muk­sia, mahdollistaen tunnin HD 1080p-videon sovittamisen 2-4 Gt: n USB-asemaan. Koska standardi on laajalti käytössä, toisto tukee hyvin myös useimpia vi­deo­tois­to­lait­tei­ta tai oh­jel­mis­to­rat­kai­su­ja.

H.264 suoratoistoa varten

Erittäin tehokas koodekki helpottaa teräväpiirtovideon ja äänen siirtoa bittinopeuksilla välillä 5000–1000 Kbps, mikä mahdollistaa korkealaatuisen videon suoratoiston pienemmällä kaistanleveydellä toimivilla Internet-yhteyksillä. Yksityisissä yritysverkoissa H.264 helpottaa videoneuvottelujen ja digitaalisten opasteiden sisällön siirtoa riittävän alhaisilla bittinopeuksilla, jotta minimoidaan vaikutukset verkon resursseihin.

Tuoteryhmät

Extron tarjoaa laajan valikoiman H.264-ratkaisuja suoratoistoa, nauhoitusta ja toistoa varten. Jotkut tuotteet tukevat useiden streamien koodausta samanaikaisesti ja voivat tallentaa ja suoratoistaa samanaikaisesti.

H.264 suo­ra­tois­to­me­dia­pro­ses­so­rit ja enkooderit

Extron streaming media prosessorit tallentavat ja koodaavat ääni- ja videosignaaleja HDMI- ja 3G-SDI-lähteistä. Ne tukevat samanaikaista tallennusta ja suoratoistoa riippumattomilla tarkkuuksilla ja bittinopeuksilla IP-verkon kautta. Lopullinen nauhoitus voidaan tallentaa sisäiseen flash-asemaan, ulkoiseen USB-asemaan tai verkkoasemaan. Extron Streaming Media Encoders tukee DVI-, RGB-, komponentti- tai komposiittilähteitä IP-verkon välityksellä tapahtuvaa siirtoa varten.

H.264 streaming media -dekooderit ja -soittimet

Extron Streaming Media Decoder purkaa H.264-virrat verkosta HDMI-ääni- ja videosignaaliksi. Jotkin laitteet tukevat myös sisällön toistoa ja voivat toistaa mediatiedostoja sisäisestä muistista, siirrettävästä SD-kortista, USB-muistista tai verkon jaoista. Yhdessä Extron H.264 -suo­ra­tois­to­me­dia­pro­ses­so­rin kanssa ne tarjoavat täydellisen AV-suo­ra­tois­to­rat­kai­sun.

Luentokaappaus

Extronin StudioStation® on nopea, yksinkertainen ja kätevä ratkaisu korkealaatuisten video- ja audioesitysten tallentamiseen yhdellä painalluksella.

Yh­teys­tie­dot

KUNTA-AV


info@kunta-av.fi

kunta-av.fi


Ritalankatu 31

33400 Tampere

© Coaxial  OY 2020