extrton nav av-over-ip
1.4.2020av-over-ip, hdmi, hdbaset, matriisi, kuvasignaali

AV-over-IP

Kumpi on parempi, HDBaseT vai AV-over-IP? Tar­vi­taan­ko ku­va­mat­rii­se­ja enää?

Vielä muutama vuosi sitten AV-ympäristön kuvasignaalit kulkivat täysin erillään tilan lähiverkosta. Vaikka kuvaa siirrettiinkin digitaalisena HDBaseT-tekniikalla, oli kuvansiirto rajoittunut point-to-point-tyyppisiin lähetin/vas­taa­no­tin­jär­jes­tel­miin. AV-over-IP-tekniikka sen sijaan käyttää kuvan ja äänen kuljettamiseen tavanomaisia  verkkokytkimiä ja -kaapeleita muun IT-tekniikan tavoin.

Lähettimet ja vastaanottimet vs enkooderit ja dekooderit

AV-over-IP-järjestelmässä ei puhuta HDBaseT-järjestelmän tavoin kuvan lähettimistä ja vastaanottimista. Niitä vastaavat enkooderit ja dekooderit. Enkooderi liitetään kuva/ääni-lähteeseen ja dekooderi puolestaan kuvan toistimeen, vaikkapa projektoriin tai näyttöön.


Matriisi vs verkkokytkin

HDBaseT-järjestelmässä käytettiin kuvan ja äänen ohjaamiseen esityslaitteiden ja näyttölaitteiden välillä erilaisia matriisikytkimiä - signaalivalitsimia joilla voidaan reitittää kuvasignaaleja vapaasti lähteiden ja näyttöjen välillä. AV-over-IP-tekniikassa matriisi on korvattu verkkokytkimellä, jota voidaan käyttää samalla myös muuhun käyttöön lähiverkossa. AV-over-IP-järjestelmät tarvitsevat hallinnoituja verkkokytkimiä toimiakseen kunnolla. Laoyevlamistajilta on saatavana kon­fi­gu­roin­tioh­jei­ta eri merkkien verkkokytkimille.


Laa­jen­nus­mah­dol­li­suu­det

HDBaseT-järjestelmien laajentaminen vaatii kuvamatriisin vaihtamista isompaan, mikäli matriisissa ei ole varalla ylimääräisiä liitäntöjä. Verkkopohjaisessa AV-over-IP-tekniikassa verkkokytkintä ei useinkaan tarvitse vaihtaa. Kytkimien uplink-liitännän kautta voidaan lisätä tarpeellinen määrä uusia portteja AV-tekniikan käyttöön suhteellisen edullisesti.


Kumpi on parempi?

Molemmissa parikaapelia käyttävissä  digitaalisissa ku­van­siir­to­jär­jes­tel­mis­sä on omat etunsa. HDBaseT-laitteita on helposti saatavilla, eikä niiden konfigurointi ole erityisen vaikeaa. AV-over-IP-tekniikka taas on laajennettavuutensa takia joustava ja käyttäjän tarpeisiin mukautuva järjestelmä.

Yh­teys­tie­dot

KUNTA-AV


info@kunta-av.fi

kunta-av.fi


Ritalankatu 31

33400 Tampere

© Coaxial  OY 2020